Các trường liên kết

ĐẠI HỌC KYUNGDONG

I. ĐẠI HỌC KYUNGDONG » Tên tiếng Hàn: 경동대학교 » Tên tiếng Anh: Kyungdong University » Năm thành lập: 198...

05/09/2023 0

ĐẠI HỌC MYONGJI

I. ĐẠI HỌC MYONGJI » Tên tiếng Hàn: 명지대학교 » Tên tiếng Anh: Myongji University » Năm thành lập: 1948 » ...

05/09/2023 0

ĐẠI HỌC DONG A

I. ĐẠI HỌC DONG A » Tên tiếng Hàn: 동아대학교 » Tên tiếng Anh: Dong - A University » Năm thành lập: 1946 » ...

29/08/2023 0

ĐẠI HỌC DAEJEON

I. ĐẠI HỌC DAEJEON » Tên tiếng Hàn: 대전대학교 » Tên tiếng Anh: Daejeon University » Năm thành lập: 1980 » ...

28/08/2023 0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HANBAT

I. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HANBAT Tên tiếng Anh: Hanbat National University (HBNU) Tên tiếng Hàn: 한밭대학교 Năm thành lập: 1927 ...

28/08/2023 0

CAO ĐẲNG JEONJU KIJEON

I. CAO ĐẲNG JEONJU KIJEON Tên tiếng Hàn: 전주기전대학 Tên tiếng Anh: Jeonju Kijeon College Địa chỉ: 177 Junghwasandong 1(il)-ga,...

24/08/2023 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: